Cuvântare rostită la inaugurarea Mausoleului lui Vasile Alecsandri

S-a împlinit în sfârşit dorinţa fierbinte a Academiei, fără îndoială şi a D-voastră tuturor aici adunaţi şi a tuturor acelora care cinstesc amintirea oamenilor mari prin fapte, mari prin pilde, mari prin scrieri şi care sunt podoaba neamului lor şi a omenirii întregi. Doream în adevăr de mult ca moaştele marelui român şi poet Vasile Alecsandri să fie adăpostite cuviincios, într-o trainică şi frumoasă zidire, ceea ce abia azi s-a înfăptuit.

Citeşte toată lucrarea

Semicentenarul laboratorului Arago

Pe promontoriul Fontaulé, Laboratorul Arago, mult mărit şi dominat de elegantul său turn, are acum aspectul unei clădiri foarte impunătoare. Ne-a fost dat să vedem cum semicentenarul lui este sărbătorit astăzi de o asistenţă foarte numeroasă şi aleasă de reprezentanţi ai înaltelor autorităţi ale Statului şi universităţilor, de lucrători fideli, savanţi bătrâni şi naturalişti tineri veniţi din multe colţuri ale Franţei şi din străinătate, precum şi de o mulţime de locuitori ai Banyulsului, bucuroşi să asiste la glorificarea laboratorului lor.

Citeşte toată lucrarea

Toastul lui Emil Racoviţă, rostit la banchetul din 20 octombrie 1930, organizat la aniversarea a zece ani de la inaugurarea Universităţii din Cluj

Există o veche tradiţie a ospăţurilor sărbătoreşti, o tradiţie cuviincioasă şi aşi adăuga, frumoasă, aceea care cere gazdei să închine urări oaspeţilor săi, o tradiţie care se cuvine să fie împlinită azi cu atât mai mult, cu cât corespunde fără îndoială dorinţei unanime a celor ce află în această sală.

Citeşte toată lucrarea

Întâiul congres al naturaliștilor din România

Hieratice prescripţii protocolare hotărăsc ca preşedintele nou numit să ţie un discurs ad hoc, să prezinte adunării care l-a ales o construcţie verbală măiastră, numai din material tradiţional lucrată, o cuvântare care de altminteri, ca şi palatele feerice ale expoziţiilor, e legată de soarta trecătoare a circumstanţei care i-a dat naştere; într-un cuvânt, un discurs aşa-zis academic.

Citeşte toată lucrarea