Evoluţia şi problemele ei

Noţiunea de evoluţie faţă de noţiunile de progres şi de revoluţie – Evoluţionismul este numai contrariul creaţionismului – Istoria concepţiei evoluţioniste a devenirii – Evoluţia universală e fapt şi nu teorie – Evoluţia în astronomie – Evoluţia în istoria Pământului.

Citeşte toată lucrarea

Izopode terestre – Introducere

E nevoie de multă muncă şi de mult timp pentru a descrie şi a figura complet o specie. Un naturalist care se angajează la o asemenea activitate nu ar putea publica decât un număr de specii infinit mai mic decât cel pe care îl permite metoda rapidă, general folosită. Nu consider această eventualitate ca fiind un inconvenient. Dimpotrivă! Ea ar fi un avantaj de nepreţuit atât pentru taxonomie, cât şi pentru autori, căci mi se pare că este mai onorabil să fii părintele unui mic număr de specii bine stabilite, decât prolificul progenitor al unor vlăstare malformate şi apărute înainte de vreme, sortite cel mai adesea să-şi încheie nefasta lor existenţă într-un răzbunător tabel de sinonimii or să rătăcească la infinit în haoticul şi nebulosul domeniu al incerta sedis.

Citeşte toată lucrarea

Observaţii asupra unui banc de hamsii

Bancurile sau cetele de animale marine au fost foarte puţin studiate până acum, iar etologia lor, care trebuie să fie interesantă din multe puncte de vedere, este aproape necunoscută. Cu toate acestea, o astfel de manifestare a vieţii pelagice are cu ce să şocheze un observator, însă studiul ei este foarte dificil. Un banc de plancton or de peşti nu se întâlneşte oricând; el nu poate fi urmărit întotdeauna şi adesea este doar bănuit, căci rămâne cufundat la o oarecare adâncime.

Citeşte toată lucrarea

Notă despre uriaşul şarpe de mare

Marea acoperă peste două treimi din suprafaţa globului şi adâncimea ei considerabilă sporeşte dificultăţile unei explorări ştiinţifice. În plus, foarte puţini sunt naturaliştii care navighează. Pe de altă parte, cercetările oceanografice sunt foarte costisitoare şi depăşesc cu mult resursele de care dispun instituţiile ştiinţifice. Toate astea fac ca această întinsă porţiune a Pământului să ne fie necunoscută aproape în întregime şi este neîndoielnic că ea ne rezervă încă multe descoperiri neaşteptate.

Citeşte toată lucrarea

Cirolanide

Diferenţierea morfologică este urmarea inevitabilă a izolării. O populaţie care se izolează, care va evalua apoi independent de celelalte, este un factor nou ce intervine în istoria globului terestru. Aceste premise odată admise, concluzia va fi că definiţia speciei ca unitate taxonomică nu va putea fi alta decât: O colonie izolată de consângeni.

Citeşte toată lucrarea